Cadrul financiar multianual (CFM) stabileste cuantumurile anuale maxime („plafoane”) pe care UE le poate cheltui in diferite domenii de politica („rubrici”) in cursul unei perioade de cel putin 5 ani. Actualul CFM acopera sapte ani: perioada 2014-2020. Acesta ofera un cadru pentru programarea financiara si disciplina bugetara, asigurand previzibilitatea cheltuielilor UE.

Fondurile Structurale și de Investiții Europene

Cu un buget total de 454 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, fondurile structurale si de investitii europene (fondurile ESI) reprezinta principalul instrument de politica de investitii al Uniunii Europene.

Fondurile Structurale si de Investiții Europene (fondurile ESI) sunt:

 • Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR)
 • Fondul social european (FSE)
 • Fondul de coeziune (FC)
 • Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR)
 • Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM)

Romania beneficiaza in perioada 2014-2020 de o alocare financiara de 30,84 de miliarde EUR din fondurile ESI. Adaugand si contributia nationala de 5,63 de miliarde EUR, Romania are un buget total de 36,47 de miliarde EUR pentru investitii in diverse domenii. Fondurile ESI sunt alocate dupa cum urmeaza:

 • 10,73 miliarde EUR prin FEDR
 • 8,13 miliarde EUR prin FEADR
 • 6,93 miliarde EUR prin FC
 • 4,77 miliarde EUR prin FSE
 • 168 milioane EUR prin FEPAM
 • 106 milioane EUR prin YEI

Dupa adoptarea acordului de parteneriat, Comisia si autoritatile nationale au convenit asupra unor programe care stabilesc prioritatile pentru tara, regiuni sau domeniile de politica in cauza. In Romania, programele finantate din fondurile ESI in perioada 2014-2020 sunt:

Toate programele sunt administrate de Ministerul Dezvoltari Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin Autoritati de Management si Organisme Intermediare.

 

 

 

 

 

INVESTITII PRIVATE

Investitii in constructia/extinderea si dotarea spatiilor de productie/prestari servicii situate atat in mediul urban cat si rural, achizitia echipamentelor, instalatiilor si utilajelor, precum si a activelor necorporale, investitii in promovarea produselor si serviciilor, participari la targuri si expozitii internationale, necesare desfasurarii urmatoarelor tipuri de activitati:

In domeniul agricol:
 • productie agricola in domeniul vegetal, zootehnic si pomicol;
 • procesare, depozitare si comercialiare produse agricole si alimentare.
In domenii non-agricole:
 • productie si servicii;
 • structuri turistice de cazare, restaurante;
 • servicii medicale private, umane si veterinare.

Oportunitati de finantare in perioada urmatoare – INVESTITII PRIVATE IN DOMENIUL AGRICOL

PNDR 4.1 Investitii in exploatatii agricole

 • Infiintare/ modernizare ferme vegetale, inclusiv utilitati;
 • Infiintare/ modernizare ferme zootehnice, inclusiv utilitati;
 • Utilaje si echipamente agricole;
 • Mijloace de transport specializate;
 • Capacitati de depozitare produse agricole primare;
 • Capacitati de procesare, depozitare si comercializare a produselor procesate.

Amplasamentul investitiei: atat in mediul rural cat si in mediul urban.

VALOAREA GRANTULUI: maxim 2.000.000 euro

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI:

 • minim 10% in cazul productiei agricole si a depozitarii acesteia;
 • 50% in cazul procesarii, depozitarii si comercializarii.

PNDR 4.1.a INVESTITII IN EXPLOATATII POMICOLE

ACTIVITATI ELIGIBILE

 • Infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;
 • Infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul fermelor si investitii in vederea comercializarii;
 • Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Amplasamentul investitiei: atat in mediul rural cat si in mediul urban.

VALOAREA GRANTULUI: maxim 2.500.000 euro

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI: 50%

PNDR 4.2. – Investitii in exploatatii agricole

ACTIVITATI ELIGIBILE

 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor;
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare;
 • Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile.

Amplasamentul investitiei: atat in mediul rural cat si in mediul urban.

VALOAREA GRANTULUI: maxim 2.500.000 euro

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI: 50%

PNDR 4.2.a  Investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

ACTIVITATI ELIGIBILE

 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE;
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare;
 • Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile.

Amplasamentul investitiei: atat in mediul rural cat si in mediul urban.

VALOAREA GRANTULUI: maxim 1.500.000 euro

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI: 50%

Oportunitati de finantare in perioada urmatoare – INVESTITII PRIVATE IN DOMENIUL NON-AGRICOL

PNDR 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale
PNDR 6.4 – Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

ACTIVITATI ELIGIBILE

 • Activitati de productie si servicii non-agricole desfasurate in mediul rural de catre microintreprinderi sau intreprinderi mici, existente sau nou infiintate, atat din mediul rural cat si din mediul urban (cu conditia ca investitia sa se realizeze in mediul rural).

Activitati economice eligibile: productie, servicii catre populatia din mediul rural, structuri agroturistice de cazare si alimentatie, servicii medicale).

Amplasamentul investitiei: mediul rural.

VALOAREA GRANTULUI

 • PNDR 6.2: maxim 70.000 euro
 • PNDR 6.4: maxim 200.000 euro

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI:

 • PNDR 6.2: este 0%
 • PNDR 6.4: minim 10%

POR 2.1 – Sprijinirea microintreprinderilor

ACTIVITATI ELIGIBILE

 • Investitii in active corporale: lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor si achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica;
 • Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare;
 • Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului.

Amplasamentul investitiei: Mediul urban.

VALOAREA GRANTULUI: maxim 200.000 euro

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI: minim 10%

POR 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

ACTIVITATI ELIGIBILE

 • Lucrari de construire, extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii, inclusiv utilitati;
 • Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica;
 • Achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, inclusiv sisteme care utilizeaza surse regenerabile;
 • Active necorporale precum brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.

Amplasamentul investitiei: Mediul urban pentru microintreprinderi si IMM, Mediul rural pentru intreprinderi mijlocii.

VALOAREA GRANTULUI: maxim 1.000.000 euro

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI: minim 30%

Schema de finantare Scale-up – Ministerul Finantelor Publice

ACTIVITATI ELIGIBILE

 • Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalaţii de lucru;
 • Activele necorporale amortizabile precum: brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

Amplasamentul investitiei: IMM-uri din mediul rural si urban.

Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 4.500.000 lei.

VALOAREA GRANTULUI: maxim 5.000.000 lei

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI: minim 30%

H.G. 807 – Ministerul Finantelor Publice

ACTIVITATI ELIGIBILE

 • Constructii de orice tip si achizitionarea de instalaţii tehnice, masini si echipamente noi;
 • Activele necorporale amortizabile asociate investitiei initiale precum: brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

Amplasamentul investitiei: IMM-uri si Intreprinderi mari din mediul urban si rural.

Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 44 milioane lei.

VALOAREA GRANTULUI: maxim 37.500.000 euro

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI: 50%

ALTE OPORTUNITATI DE INVESTITII:

Investitii de cercetare/dezvoltare in domenii de specializare inteligenta:

 • BIOECONOMIE
 • TEHNOLOGIA INFORMATIEI ŞI A COMUNICATIILOR, SPATIU SI SECURITATE
 • ENERGIE, MEDIU SI SCHIMBARI CLIMATICE
 • ECO-NANO-TEHNOLOGII SI MATERIALE AVANSATE.

Investitii finantate prin programe guvernamentale anuale, in functie de prevederile specifice ale schemelor de ajutor de stat si minimis instituite prin Hotarari de Guvern.

CUM SA ITI PREGATESTI DOSARUL PENTRU A OBTINE BANI EUROPENI?

Sunt cativa factori importanti de care depinde calitatea unui dosar de finantare, respectiv gradul lui de success, pe care un antreprenor trebuie sa ii aibe in vedere la demarararea scrieirii.:

 • Un volum foarte mare de informatie: in intocmirea unui dosar de finantare se utilizeaza volum mare de informatie care se regaseste in ghiduri si documente legislative diferite si care provine din mai multe domenii de activitate. Daca aceste informatii sunt asimilate si interpretate incorect datorita lipsei de expierenta, dosarul de finantare va fi cu siguranta unul gresit.  Datorita acestui fapt, apelarea la un consultant ar fi cea mai buna solutie. Un consultant în accesarea fondurilor europene are o pregătire solida in diferite domenii lucrand in stransa colaborare de specialisti sau chiar cu o echips interns bine pregatits in domeniul juridic, tehnic, economic, marketing, etc., astfel incat sa rezolve sarcinile chiar cele mai complexe si sa indrume clientul catre cel mai potrivit specialist, de care are acesta nevoie.
 • Mentalitatea greesita a antreprenorilor despre finantarea cu ajutorul Fondurilor Europene: am intalnit 2 idei gresite despre accesarea fondurilor Europene:
 1. antreprenorul doreste sa acceseze Fonduri Europene pentru a primi niste bani pe “gartis”. Nu conteaza neaparat  activitatea care va trebui desfasurata si doar sa primeasca banii sa ii investeasca in echipamente sau sa cumpere / modernizeze un imobil, dupa care “va vedea el ce va face dupa aceea”.
 2. antreprenorul, desi are idea, are resurse financiare, este extrem de inspaimantat de birocratia existenta in acest domeniu incat restrange/simplifica  atat de mult  proiectul incat acesta devine unul foarte greu de implementat sau nu aduce beneficii reale companiei
 • Ideea de proiect bine conturata: In momentul in care antreprenorul cauta o sursa de finantare trebuie sa aibe foarte bine conturata ideea de proiect. Trebuie sa stie exact ce activitate doreste sa desfasoare (daca este una noua) pentru a identifica corect codul CAEN, ce resurse are nevoie atat din punct de vedere al investitiei cat si a personalului. Care este planul de dezvoltare a activitatii finantate in viitor. In felul acesta se poate gasi cu usurinta solutia de finantare potrivita.

Etape de realizare a DOSARULUI DE FINANTARE

ETAPA 1 – PREFEZABILITATE

 1. Analiza criteriilor de eligibilitate a beneficiarului: forma de consitituire (ONG, autoritate publica, microintreprindere, IMM, intreprindere mare), vechimea (minim 1-2 ani), profitabilitatea (sa fi obținut profit din exploatare in anul precedent depunerii proiectului), activitatea (codul CAEN) pentru care se solicita finantare, reprezentantul legal si lipsa datoriilor in certificatele de atestare fiscala – trebuie indeplinite in stricta concordanta cu specificatiile din ghidurile de finantare. Altfel, intregul demers este o cheltuiala inutila de timp si bani: proiectul va fi respins din prima faza.
 2. Analiza criteriilor de eligibilitate a proiectului: eligibilitatea activitatii care se doreste sa se dezvolte prin proiect, modul in care acesta contribuie la atingerea obiectivelor programului de finantare, daca se respecta capacitatea operationala (experienta si numarul de personal implicat in gestionarea proiectului) si financiara (modul de sustinere a cheltuielilor investitionale si operationale si valoarea indicatorilor aferenti), durata de implementare (intre 2 – 4 ani de la aprobarea proiectului) si respectarea conditiilor de punctaj minim obligatoriu mentionate in grilele de evaluare tehnico-financiara.

ETAPA 2 – SCRIEREA PROIECTULUI

 • Analiza grielei de evaluare tehnica si financiara: scrierea proiectului trebuie sa se realizeze dupa o analiza atenta a grilei de evaluare tehnica si financiara a programului de finantare care ii poate ajuta sa estimeze punctajul minim si maxim pe care proiectul lor l-ar putea obtine. Analiza trebuie sa duca la identificarea acelor criterii la care ar putea obtine un punctaj mic si cautarea unor variante de imbunatatire a lor.
 • Stabilirea unor obiective SMART corecte : stabilirea unor obiective SMART adecvate în procesul de redactare și planificare face diferenta intre un dosar de success si unul nefinantat. Aceasta va influenta structura, continutul, activitatile, fundamentarea si punctajul acordat de catre evaluatori sau rezultatele implementarii proiectului. Obiectivele SMART trebuie sa fie:
  • Specifice – indica exact ceea ce se doreste a se obtine;
  • Masurabile – pot fi cuantificate cantitativ si/sau calitativ;
  • de Atins – pot fi intradevar atinse prin implementarea proiectului;
  • Relevante – contribuie la impactul vizat prin proiect;
  • (definite) in Timp – contin intervalul in care este prevazut a se realiza.
 • Stabilirea prin proiect a unor activitati clare,corelate cu obiectivul proiectului: in scrierea proiectului se recomanda o planificare detaliata a activitatilor, cu o prezentare clara si o estimare reala a timpului de realizare, intr-o insiruire logica si in corelare cu obiectivele proiectului. Nu trebuie omise activitati esentiale si obligatorii (organizarea licitatiilor, achizitiilor, realizarea dosarelor de plata, cererilor de rambursare, publicitatea si auditul proiectului etc). Asemenea omisiuni vor influenta decisiv evaluarea proiectului, eligibilitatea cheltuielilor si procesul de implementare.
 • Realizarea corecta a bugetului proiectului: solicitantul ar trebui sa acorde o atentie ridicata realizarii bugetului, fiind una dintre primele sarcini ale acestuia. Incadrarea gresita a cheltuielilor in eligibile si neeligibile, nerespectarea plafoanelor pentru anumite tipuri de cheltuieli, supraevaluarea nejustificata a unor cheltuieli, aplicarea TVA-ului unor cheltuieli netaxabile, depasirea limitelor de buget, lipsa bugetarii unor cheltuieli necesare implementarii proiectului si erori in calcularea liniilor de buget, pot duce la imposibilitatea implementarii lui si chiar neacordarea finantarii.
 • Fundamentare si prezentare a proiectului: trebuie acordata o mare atentie fundamentarii proiectului, respectiv planului de afaceri, memoriului justificativ sau studiului de fezabilitate. Tratarea cu superficialitate va influenta punctajul acordat anumitor criterii, intelegerea proiectului de catre evaluatori, si va crea dificultati majore in procesul de implementare precum si in atingerea obiectivelor propuse.
 • Stabilirea  unei durate de implementare corecte: stabilirea duratei de implementare este foarte importanta pentru finalizarea cu bine a proiectului. Estimarea unei durate nerealiste pentru implementare va putea duce la necesitatea unor documente suplimentare pentru justificarea prelungirii acesteia si chiar la neprimirea finantarii.
 • Realizarea unor previziuni financiare corecte: ar trebui sa se trateze cu toata atentia aceasta sectiune a previzinilor financiare pentru ca realizarea unor previziuni nerealiste privind veniturile si cheltuielile generate de un proiect, calculul unui cash-flow eronat si obtinerea unor indicatori supraestimati  pot cauza grave probleme de sustenabilitate si profitabilitate a unui proiect, putand pune solicitantul in situatia de a fi nevoit sa returneze banii primiti deoarece nu si-a atins rezultatele previzionate.

Cum contribuim noi la atingerea obiectivelor tale?

Cu un portofoliu ce contine clienti din domenii de activitate diverse (ferme agricole vegetale si zootehnice, productie , servicii din domeniul auto, servicii din domeniul IT, turism, productie energie alternativa, etc.), consultantii specializati in fonduri europene ai VTM (Vulpoi & Toader Management) isi concentreaza activitatea pe mai multe tipuri de servicii:

 • servicii consultanta privind identificarea de solutii de finantare a investitiilor din Fonduri Europene,
 • servicii de scriere a studiilor de fezabilitate si asistenta la aplicarea pentru obtinerea de fonduri nerambursabile,
 • servicii de implementare a proiectelor, etc.

Doua dintre cele mai valoroase atu-uri ale serviciilor noastre, intr-un domeniu cu o concurenta foarte dezvoltata si cu cerere in crestere, asa cum este domeniul consultantei in accesarea Fondurilor Europene, sunt abordarea profesionala si grija fata de clienti cu care ne desfasuram activitatea.

Serviciile noastre sunt proiectate astfel incat sa ofere clientilor nostri solutii complete pentru realizarea investitiilor prin accesarea de Fonduri Europene.

Clientii nostri pot alege din varietatea de pachete de servicii pe cel care corespunde cel mai bine necesitatilor societatii lor. Pentru a intregi oferta noastra de servicii, colaboram cu specialisti de renume din domeniile adiacente consultantei in Fonduri Europene, cum ar fi: arhitecti, proiectanti fluxuri tehnologice, analisti financiari, contabili, juristi, producatori de tehnologie, etc.

Pentru mai multe detalii va rugam sa vizitati site-ul nostru: www.vtm.ro

NO COMMENTS