Dobanda facturata pentru vanzarea cu plata in rate

0
1518

In ceea ce priveste dobanda facturata pentru vanzarile facute cu plata in rate si rezerva proprietatii, aceasta va fi facturata separat fara TVA (fiind vazuta ca o operatiune de creditare).

Asadar, pentru livrarea de bunuri cu plata in rate, dobanda perceputa pe perioada contractului reprezinta o operatiune finaciara scutita de de TVA conform pct. 52 alin. 4 din N ale art. 292 lit.a.

In acest caz, aceste sume nu trebuie incluse in calculul proratei conform art. 300 alin.7.

In cazul in care dobanda este inclusa in pret, iar scadentarul nu prevede explicit valoarea dobanzii si faptul ca cumparatorul nu mai datoreaza dobanda in cazul platii anticipate a ratelor, consideram ca nu mai are loc o operatiune financiara scutita de TVA si trebuie aplicat TVA pentru toata valoarea ratelor inca de la momentul transferului dreptului de posesie asupra bunurilor.

Baza legala

 

ART. 292 – Scutiri pentru anumite activități de interes general și scutiri pentru alte activități

(2) Următoarele operațiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:

  1. a) prestările următoarelor servicii de natură financiar-bancară:
  2. acordarea și negocierea de credite, precum și administrarea creditelor de către persoana care le acordă;
  3. negocierea garanțiilor de credit ori a altor garanții sau orice operațiuni cu astfel de garanții, precum și administrarea garanțiilor de credit de către persoana care acordă creditul;
  4. tranzacții, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plăți, viramente, creanțe, cecuri și alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanțelor;
  5. tranzacții, inclusiv negocierea, privind valuta, bancnotele și monedele utilizate ca mijloc legal de plată, cu excepția obiectelor de colecție, și anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes numismatic;
  6. tranzacții, inclusiv negocierea, dar exceptând administrarea sau păstrarea în siguranță, cu acțiuni, părți sociale în societăți comerciale sau asociații, obligațiuni garantate și alte instrumente financiare, cu excepția documentelor care stabilesc drepturi asupra bunurilor;
  7. administrarea de fonduri speciale de investiții

Pct. 52 alin. 4 din Normele de Aplicare

  (4) În înțelesul art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal, un furnizor de bunuri sau servicii care își autorizează clientul să amâne plata prețului după data livrării sau prestării, în schimbul plății unei dobânzi, efectuează o acordare de credit scutită. Dacă un furnizor de bunuri sau servicii acordă clientului său o amânare a plății prețului, în schimbul plății unei dobânzi, doar până la momentul livrării sau prestării, acea dobândă nu reprezintă plată pentru acordarea creditului, ci este o parte din contrapartida obținută pentru furnizarea bunurilor sau serviciilor în înțelesul art. 286 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

ART. 300 – Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi persoana parţial impozabilă

(7) Se exclud din calculul pro rata următoarele:

………………………………………………………………………………………………….

  1. c) valoarea operaţiunilor prevăzute la 292 alin. (2) lit. a), (…)

NO COMMENTS