Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

0
2762

În Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu normele de aplicare, există următoarele precizări (CAPITOLUL VI – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, ART. 477 – Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate): Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei care face subiectul acestui document, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate pentru contribuabilii care încheie contracte de publicitate şi reclamă este între 1% și 3% din valoarea contractului exclusiv TVA (procentul este stabilit de consiliul local).

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.

Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

vintage-1245542_1920Prestatorul de servicii de reclamă și publicitate evidențiază în conturi analitice, în mod distinct, taxa de servicii de reclamă și publicitate datorată pe fiecare municipiu, oraș etc. în parte, pe raza căruia se realizează serviciul de publicitate, situație pe care o transmite persoanei care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate. Pe baza situației primite de la prestatorul de servicii de reclamă și publicitate, beneficiarul serviciilor depune declarația de impunere și varsă taxa pentru servicii de reclamă și publicitate la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă și publicitate, lunar, până la data de 10 ale lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractual de prestări de servicii de reclamă și publicitate.

Astfel, conform celor de mai sus, noi înțelegem că prestatorul va trebui să țină o evidență pe conturi analitice a acestei taxe. Această situație este trimisă clienților care, pe baza ei, vor declara și plăti la bugetul local taxa respectivă.

Conform vechilor norme, obligația declarării și plății taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate revenea prestatorului. Acum, așa cum se vede și din textul legii, beneficiarul este cel care trebuie să facă aceste lucruri.

Data aplicarii: 21.03.2016

NO COMMENTS