Până la 31 decembrie 2016, situația contribuabililor cu codul de TVA anulat era următoarea:

 • Figurau în Registrul persoanelor cu codul de TVA anulat;
 • Își ajustau TVA aferentă bunurilor de capital, cf. ART. 305 din CF;
 • Nu deduceau TVA pentru achizițiile efectuate în această perioadă;
 • Plăteau TVA la nivelul cotei colectate pentru vânzări prin completarea Declarației 311;
 • La data reînregistrării în scopuri de TVA puteau doar să deducă TVA pentru stocurile existente și pentru bunuri de capital.

 

De asemenea, clienții ce cumpărau de la contribuabili cu codul de TVA anulat nu aveau posibilitatea de deducere a taxei dacă primeau de la aceștia o factura cu TVA.

 

 

 

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, contribuabilii ce au avut codul de TVA anulat și au fost reînregistrați după această dată, vor putea să:

 • Factureze cu TVA către clienții lor toate vânzările realizate în perioada în care nu au avut cod de TVA:
 • Deducă TVA pentru toate cumpărările aferente vânzărilor realizate în perioada în care au avut codul anulat;
 • Efectueze o ajustare pozitivă de TVA pentru stocuri și bunuri de capital existente la data reînregistrării. Ajustarea se efectuează doar pentru 1/5 sau 1/20 din valoarea TVA, pentru fiecare an din perioada de ajustare, dacă persistă situația în care codul de TVA este anulat.

Mai mult decât atât, clienții care achiziționează bunuri/servicii de la un contribuabil cu codul de TVA anulat vor putea să deducă taxa aferentă cumpărărilor efectuate în perioada în care furnizorul a avut codul anulat, doar dacă acesta va emite o factură cu TVA după reînregistrare.

Așadar, este în avantajul cumpărătorilor să solicite emiterea de facturi de către furnizorii lor, în vederea deducerii taxei.

În funcție de modul în care a acționat pe perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, se disting următoarele patru situații în care se poate afla un contribuabil:

Astfel, după reînregistrarea în scopuri de TVA, în funcție de modalitatea în care a acționat fiecare contribuabil, acesta va:

 1. Emite facturi de vânzare cu TVA aferentă pe care nu le va înscrie în decontul de TVA, beneficiarii putând să își deducă taxa înscrisă în factură;
 2. Emite facturi de corecție, conform ART. 330 alin. (1) lit. b) din CF, respectiv va storna facturile emise cu TVA în perioada în care nu a avut cod și va emite alte facturi cu TVA aferentă livrărilor/prestărilor efectuate;
 3. Emite facturi de corecție, conform ART. 330 alin. (1) lit. b) din CF, respectiv va storna facturile emise fără TVA în perioada în care nu a avut cod și va emite alte facturi cu TVA aferentă livrărilor/prestărilor efectuate;
 4. Emite facturi de vânzare cu TVA aferentă pe care nu le va înscrie în decontul de TVA, beneficiarii putând să își deducă taxa înscrisă în factură.

 

Cazuri practice privind anularea codului de TVA si reînregistrarea în 2017

 1. Colectare TVA pe perioada anulării codului, dar neemitere de facturi

Societate cu codul de TVA anulat începând cu 1 octombrie 2016. În luna noiembrie livrează unei societăți utilaje, a cărăr valoare contractuală fără TVA este de 50,000 RON. Pentru această vânzare nu emite factură, dar colectează și plăteste TVA conform ART. 11 alin (6) și (8) din CF. Societatea poate calcula și plăti TVA conform uneia din cele două variante, ambele fiind corecte:

a. Având codul de TVA anulat, societatea nu mai poate încasa de la client TVA-ul, astfel ea colecteaza TVA din totalul livrării, respectiv 50,000 x 20/120 = 8,333 RON.

Deoarece furnizorul nu mai este înregistrat în scopuri de TVA, în cazul în care beneficiarul nu acceptă ca la prețul din contract să se adauge TVA, se consideră că prețul acceptat de beneficiar include TVA.

b. În cazul în care societatea recuperează de la client și valoarea TVA, clientul acceptând să plătească suma de 60,000 RON, ea va colecta TVA în sumă de 10,000 RON.

După reînregistrarea în scopuri de TVA în anul 2017, societatea va emite facturi cu TVA, astfel:

a. Total factură 50,000 RON, din care TVA 8,333 RON, factură ce nu se va înscrie în decontul societății, dar va permite deducerea TVA la beneficiar;

b. Total factură 60,000 RON, din care TVA 10,000 RON.

Diferența față de taxa colectată de la lit. a) trebuie înscrisă în decontul de TVA în care este emisă factura respectivă, astfel: 50,000 – 41,667 = 8,333 RON baza impozabilă și 1,667 RON TVA aferentă. Beneficiarul poate deduce întreaga valoare a TVA, respectiv 10,000 RON.

 1. Colectare TVA pe perioada anulării codului și emitere de facturi

Societate cu codul de TVA anulat începând cu 1 octombrie 2016. În luna noiembrie livrează unei societăți utilaje, a căror valoare contractuală fără TVA este de 50,000 RON. Pentru această vânzare emite factură, respectiv colectează și plăteste TVA conform ART. 11 alin (6) și (8) din CF. Societatea poate calcula și plăti TVA conform uneia din cele două variante, ambele fiind corecte:

a. Valoarea livrării acceptată de beneficiar fiind de 50,000 RON, societatea poate:

 • Emite factură de 50,000 RON, fără a înscrie TVA pe factură, plătind TVA din această sumă, respectiv 8,333 RON;,
 • Emite factură de 50,000 RON și înscrie TVA pe factură în valoare de 8,333 RON;

b. Valoarea livrării acceptată de beneficiar este de 60,000 RON, pe factură evidențiindu-se ori doar întreaga sumă de plată, ori baza de 50,000 RON și TVA-ul de 10,000 RON. În ambele situații, furnizorul consideră că are de plată 10,000 RON TVA colectată.

După reînregistrarea în scopuri de TVA în anul 2017, societatea va emite facturi cu TVA, astfel:

a. Există două posibilități:

 • Emite o factură cu minus, în funcție de modul în care a facturat (cu sau fără TVA) și separat, sau în cadrul aceleiași facturi, va evidenția baza de 41,667 RON și TVA-ul aferent de 8,333 RON, total factură 50,000 RON. Această factură nu se evidențiază în decontul de TVA de după reactivarea codului, dar permite deducerea TVA de către beneficiar, sau
 • Emite o factură cu minus, în funcție de modul în care a facturat (cu sau fără TVA) și separat, sau în cadrul aceleiași facturi, va evidenția baza de 50,000 RON și TVA-ul aferent de 10,000 RON, total factură 60,000 RON.

Diferențele față de taxa colectată inițial se înscriu în decontul de TVA în care este emisă factura respectivă, respectiv 8,333 RON baza impozabilă și 1,667 RON TVA aferentă.

Beneficiarul poate deduce TVA în valoare de 10,000 RON.
b. Emite o factură cu semnul minus în funcție de modul în care a facturat (cu sau fără TVA) și facturează baza impozabilă de 50,000 RON, respectiv TVA 10,000 RON, factură ce se va înscrie doar la rând informativ.

 1. Emite facturi pe perioada anulării codului, dar nu colectează și nu plătește TVA

Societate cu codul de TVA anulat începând cu 1 octombrie 2016. În luna noiembrie livrează unei societăți utilaje, a cărăr valoare contractuală fără TVA este de 50,000 RON. Pentru această vânzare emite factură , însă nu colectează și nu plăteste TVA conform ART. 11 alin (6) și (8) din CF. Factura ar fi putut fi emisă în următoarele variante:

a. Valoarea livrării acceptată de beneficiar fiind de 50,000 RON, societatea poate:

 • Emite factură de 50,000 RON, fără a înscrie TVA pe factură, situație în care taxa de plată ar fi fost de 8,333 RON;
 • Emite factură cu TVA, evidențiind separat baza de 41,667 RON și TVA de 8,333 RON, însă nu achită TVA.

b. Valoarea livrării acceptată de beneficiar este de 60,000 RON, pe factură evidențiindu-se ori doar întreaga sumă de plată, ori baza de 50,000 RON și TVA-ul de 10,000 RON.

După reînregistrarea în scopuri de TVA în anul 2017, societatea va emite facturi cu TVA, astfel:

a. Există două posibilități:

 • Emite o factură cu minus, în funcție de modul în care a facturat (cu sau fără TVA) și separat, sau în cadrul aceleiași facturi, va evidenția baza de 41,667 RON și TVA-ul aferent de 8,333 RON, total factură 50,000 RON. Această factură nu se evidențiază în decontul de TVA de după reactivarea codului, dar permite deducerea TVA de către beneficiar, sau
 • Emite o factură cu minus, în funcție de modul în care a facturat (cu sau fără TVA) și separat, sau în cadrul aceleiași facturi, va evidenția baza de 50,000 RON și TVA-ul aferent de 10,000 RON, total factură 60,000 RON.

Diferențele față de taxa colectată inițial se înscriu în decontul de TVA în care este emisă factura respectivă, respectiv 8,333 RON baza impozabilă și 1,667 RON TVA aferentă.

Beneficiarul poate deduce TVA în valoare de 10,000 RON.

Taxa ce ar fi trebuit colectată se va plăti pe baza Declației privind taxa pe valoare adăugată.

b. Emite o factură cu semnul minus în funcție de modul în care a facturat (cu sau fără TVA) și facturează baza impozabilă de 50,000 RON, respectiv TVA 10,000 RON, factură ce se va înscrie doar la rând informativ.

 1. Nu colectează TVA pentru operațiunile efectuate și nici nu emite facturi

Societate cu codul de TVA anulat începând cu 1 octombrie 2016. În luna noiembrie livrează unei societăți utilaje, a cărăr valoare contractuală fără TVA este de 50,000 RON. Pentru această vânzare nu emite factură și nici nu colectează și nu plăteste TVA conform ART. 11 alin (6) și (8) din CF.

După reînregistrarea în scopuri de TVA în anul 2017, societatea va emite facturi cu TVA, astfel:

a. În cazul în care clientul nu este de acord să plătească TVA, totalul facturii va rămâne 50,000 RON, din care 41,667 RON baza și 8,333 RON taxa pe valoare adăugată colectată. Factura nu se înscrie în decontul de TVA, dar oferă posibilitatea clientului de a-și deduce TVA-ul.

b. În ipostaza în care clientul este de acord să plătească TVA, societatea va factura baza impozabilă de 50,000 RON și TVA-ul aferent de 10,000 RON. Diferențele față de taxa care ar fi trebuit colectată se înscriu în decontul de TVA în care este emisă factura respectivă, respectiv 8,333 RON baza impozabilă și 1,667 RON TVA aferentă.

NO COMMENTS