Legea care majoreaza plafonul cifrei de afaceri de la 220.000 de lei (65.000 EUR) la 300.000 de lei (88.500 EUR) a fost promulgata de Presedintie, astfel ca noul prag ar putea intra in vigoare cel mai devreme de la 1 aprilie, in functie de publicarea legii in Monitorul Oficial.

Ordonanta Guvernului nu a fost aprobata anterior datei de 1 ianuarie 2018, din punct de vedere al TVA, astfel ca se impune instituirea unor reguli tranzitorii corespunzatoare acestei situatii, respectiv:

Pentru persoanele impozabile infiintate anterior anului 2018

a) persoanele impozabile infiintate anterior anului 2018 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de 220.000 lei in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2018 si data de 1 a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare prezenta lege, denumita in continuare perioada de referinta. In cazul in care nu au depasit acest plafon in perioada de referinta, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de 300.000 lei pana la data de 31 decembrie 2018. La determinarea plafonului de 300.000 lei se ia in calcul si cifra de afaceri realizata in perioada de referinta; 

Pentru persoanele impozabile infiintate in perioada de referinta (perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2018 si data de 1 a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare legea)

b) persoanele impozabile infiintate in perioada de referinta au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc in perioada respectiva plafonul de 220.000 lei. In cazul in care nu au depasit acest plafon in perioada de referinta, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de 300.000 lei pana la data de 31 decembrie 2018; 

Pentru persoanele impozabile infiintate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a legii

c) persoanele impozabile infiintate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de 300.000 lei, de la infiintare pana la 31 decembrie 2018; 

Pentru persoanele in cazul carora obligatia de inregistrare ar interveni incepand cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a legii 

d) prin exceptie de la prevederile lit. a) si b), persoanele impozabile pentru care obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 310 alin. (6) din Legea nr.227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, ar interveni incepand cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi, nu trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA decat in situatia in care depasesc plafonul de 300.000 lei pana la data de 31 decembrie 2018; 

Pentru persoanele care s-au inregistrat in scopuri de TVA in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2018 si data de 1 a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare legea 

e) persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA in perioada de referinta, ca urmare a depasirii plafonului de scutire, pot solicita incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare prezenta lege scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de 300.000 lei; 

Pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA anterior anului 2018

f) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA anterior anului 2018 pot solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data de 1 a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare prezenta lege, inclusiv, daca nu au depasit plafonul de scutire de 220.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2017, si daca pana la data solicitarii scoaterii din evidenta nu au depasit plafonul de 300.000 lei. 

 

Solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA

(2) in situatiile prevazute la alin. (1) lit. e) si f) solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 322 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere a persoanelor impozabile din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 323 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 322 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.

 In ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform titlului VII din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

NO COMMENTS