Din punct de vedere al TVA potrivit art.270 alin.1 din Codul Fiscal  este
considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca
si un proprietar.

Conform art.281 alin.6 din Codul Fiscal pentru livrarile de bunuri
corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrarii este data la care
intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar.
Prin exceptie, in cazul contractelor care prevad ca plata se efectueaza in
rate sau al oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este
atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente, cu
excepţia contractelor de leasing, data livrării este data la care bunul este
predat beneficiarului.

De asemenea potrivit pct.441 alin.1 din Ordinul 1802/2014 Reglementari
contabile conforme cu directivele europene veniturile din vanzarea bunurilor
se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele
semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar
fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si
nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie
generate catre entitate;
e) costurile tranzactiei pot fi evaluate im mod credibil.

Astfel, daca se incheie un contract de vanzare-cumparare la notar prin care
se stabileste plata in rate, iar bunul este predat cumparatorului cu toate
riscurile si beneficiile aferente la data semnarii, factura se va emite
pentru intreaga valoare a tranzactiei, inclusiv TVA, chiar daca dreptul de
proprietate este transferat dupa plata ultimei rate.

NO COMMENTS